RUDARSKA OPREMA DOO NOVI SAD

PROJEKTOVANJE, IZRADA I SERVIS OPREME ZA POTREBE BUŠENJA NA VODE

O NAMA

RUDARSKA OPREMA DOO osnovana je 23.05.2014 u Novom Sadu

Nastavlja tradiciju i stečena iskustva iz firme 3-D Design, Novi Sad. Projektni biro 3-D Design se bavi projektovanjem opreme u naftno-gasnoj industriji kao i poslovima iz domena nosećih čeličnih konstrukcija. Razvijajući poslove projektovanja i prelazeći u domen proizvodnje delova i opreme iskazala se potreba za otvaranjam nove firme i to je danas RUDARSKA OPREMA DOO.

Kompanija ima zadatak da se bavi projektovanjem, izradom i servisom opreme za potrebe bušenja na vode. U razvojnom delu , kompanija razvija sopstvene projekte za Mala bušaća postrojenja. Takođe kompanija pruža usluge bušenja za bunare i ugradnje toplotnih pumpi.

UVOD

Sagledavajući opšte stanje u Srbiji , uviđa se potreba za otvaranjem firme koja bi se bavila proizvodnjom Malih bušaćih postrojenja za bušenje na vode.

Sa radnim iskustvom od preko 30 godina u oblasti naftne i gasne industije , radeći u projektnim i razvojnim biroima u Srbiji ( NIS ) i inostranstvu ( Canada ) odlučujem se da sopstvenim sredtvima,razvojnim projektima i proizvodnjom  nadomestim prazan prostor koji nedostaje.

I tako je na leđima Projektnog biroa nastala firma RUDARSKA OPREMA DOO i zajedniči nastavljaju istim putem. Obe firme imaju sreću, jer je Osnivač i Vlasnik ista osoba pa je put u nepoznato lakši ako putuju zajedno.